CERTIFICATE

GIẤY CHỨNG NHẬN

CAO Fine Jewellery luôn cung cấp cho Quý khách hàng Giấy chứng nhận cho mỗi thiết kế với thông tin chi tiết. Giấy chứng nhận sẽ có thông tin về: chủng loại, trọng lượng, số lượng và kích thước đá.